Privacyvoorwaarden van Vlaamse Technische Kring vzw

Vlaamse Technische Kring vzw (VTK) hecht zeer veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en in het bijzonder van haar studenten en evenementdeelnemers. Dit omvat de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bij ticketverkoop voor evenementen. Wij doen onze uiterste best om deze gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Verantwoordelijke voor de Verwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief die gerelateerd aan ticketverkoop, kunt u zich richten tot:

  • Vlaamse Technische Kring vzw t.a.v. VTK IT

  • Studentenwijk Arenberg 6, 3001 Heverlee

Verwerkte Gegevens

Algemene Gegevensverzameling

De volgende gegevens worden verzameld voor lidmaatschap, cursusdienst, website toegangscontrole, en communicatie:

  • Voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, gebruikersnummer van de KU Leuven, studenten e-mailadres, persoonlijk e-mailadres, thuisadres, kotadres, studierichting.

Ticketverkoop

Voor de verkoop van tickets voor evenementen verzamelen wij aanvullende gegevens, zoals:

  • Betaalinformatie, aantal gekochte tickets, voorkeuren met betrekking tot zitplaatsen.

Deze gegevens worden strikt gebruikt voor het beheer van de ticketverkoop en communicatie omtrent het evenement.

CV-boek

Teneinde aan laatstejaarsstudenten de mogelijkheid te bieden zich kenbaar te maken aan de bedrijfswereld, houdt VTK een online CV-boek bij. Uw gegevens worden enkel met uw uitdrukkelijke toelating opgenomen in dit bestand.

U kan deze gegevens online inkijken en aanpassen. Schrapping uit het online CV-boek is altijd mogelijk. Hiervoor kan u contact opnemen met .

Gebruik van Gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor ledenadministratie, toegangscontrole, en voor het faciliteren van ticketverkoop. Wij verzekeren dat uw gegevens niet zonder toestemming worden gedeeld met derden.

Toestemming

Door het gebruik van onze diensten, inclusief de aankoop van tickets, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor websiteanalyse en optimalisatie, ook op onze ticketverkooppagina's. U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen.

Rechten van de Betrokkenen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Voor gegevens gerelateerd aan ticketverkoop, kunt u contact opnemen via .

Beveiliging

We nemen strikte beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de gegevens verzameld tijdens de ticketverkoop.

Wijzigingen in Privacyvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Door de integratie van deze aanpassingen in de privacyvoorwaarden, biedt VTK een duidelijk en transparant overzicht van hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd, met inbegrip van gegevens die betrekking hebben op ticketverkoop.