Statuten

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hier vind je de statuten van Vlaamse Technische Kring vzw evenals het Intern Reglement van VTK Ondersteuning vzw


Verkiezingsreglement

Voor de praesidiumverkiezingen is er een apart kiesreglement, dat hier te raadplegen is: Verkiezingsreglement 2023-2024

De volgende bijlagen horen bij het verkiezingsreglement: